Teni Evleri

Bodrum Yalıkavak beldesi, Aratepe mevkiin de üç farklı konumdaki parsellerden oluşan yapılar topluluğudur. Bölgenin kendine özgü hakim yapı tipi oluşmuş ve beraberinde yapı tarihindeki yerini almıştır. Yapının evrimi sürecinde yerleşimlerin yaşadığı ani değişimler, hızlı gelişen yapım teknikleri, sosyal haraketlilikler, yapı tipinde gelenekselden uzaklaşmalar getiriyor. Kent yaşam kültürünün, kır yaşam kültürüne baskın çıkması sonucunda geleneksel yapılar bozulmakta ve yeni bir yapı kültürü oluşmakta, beraberinde geçmişin hafızası silinmektedir.


Geleneksel yapıyı oluşturan yapıcının yaklaşımıyla , çağdaş düşüncenin ve eğitimin ışığında eşdeğer bakış açıları gerektirmektedir. Bu görüşler doğrutusunda ; Yapıyı şekillendiren arsayı okumak, iklimini hissetmek ve bunları yapıya bir dil olarak yansıtmak. Geleneksel yapılardaki dış mekanla bütünleşen iç mekan, yeşil alana açılım, güneşten korunaklı geniş teraslar , dikdörtgen ve kare gibi yalın formlar, düz teras damlar, beyaz kireç boyalı yüzeyler, arsanın doğal yapısıyla çatışma yerine eğimli araziyle en iyi uyum, yapının tasarımında etkileyici unsurları oluşturmaktadır. Geleneksel yapı ustaları yapı malzemelerini doğal çevreden seçerken , çağdaş yapıcılar endüstüriyel yapı malzemelerini tercih ederler.Bu yapının evrimleşme sürecinde bir aşama olarak kabul edilmiş ve tercihler bu yönde kulllanılmıştır. Malzeme seçimlerinde de sadeleştirme yapılarak geleneksel yapıcının kullandığı taş , toprak , kireç ahşap malzeme düzenine karşılık beton, çelik, alüminyum, boya gibi endüstüriyel yapı malzemeleri kullanılmıştır.


Arsaların birinci bölümünde , yerleşimin aynı zamanda karşılama noktasında dikdörtgen yapı formlu apart daireler önerilirken, ikinci bölümde kare formlardan oluşan yapı topluluğu oluşturulmuş ve arazinin yüksek meyilinden de faydalanarak her katından hemzemin dubleks apartlar önerilmiştir. Arsanın üçüncü bölümü hem eğim bakımından sakin bir konumda hemde manzara faktörünün çeşitliliğine sahip olması bu alanın dikdörtgen formlu villa yapılaşması için uygun yer olarak seçiminde etken olmuştur


TENI HOUSE
The project is in the Bodrum Yalıkavak town Aratepe place which is a group of buildings that take form of three different location plots.

The area has it is own special architectural structure, nevertheless it has taken a place in the history.

During architectural development, because of the sudden changes, fast growing building techniques and social movements, the town has started to come away from the traditional idea of building.

The impact of the modern city lifestyle on the town has created a new concept of construction and diminished the past memory.

In the traditional approach of the architecture it is necessary to have a modern view and education. Following these, being able to analyse the landscape, climate and projecting everything onto building as a language of the architect.

In the traditional buildings the external place integrates the internal and open green plan, large sun protected terrace, rectangle and square bare forms, flat terrace roofs, white lime painted surfaces create the principles of the project in coordination, instead of contrasting the natural way of landscape.

Traditional constructors choose their building materials from the nature itself while the modern ones prefer the industrial materials.

This has been taken as a level of evolutional process building. And, preferences have been applied, accordingly.

Modern industrial materials have been used such as stainless steel, aluminium, concrete and paint by simplifying the choice of the traditional construction materials.

In the first part of the building site, which is at the same time the meeting point of the rectangular formed apart houses have been introduced and, in the second part, a group of square formed buildings have been introduced to the landscape by using the level of the slope and duplex houses have been suggested on each level.

The third part of the building site, with being a suitable area had a huge factor in choosing the perfect place for building the rectangular formed Villas.