Villa Deka

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Tilkicik koyuna hakim, eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed for the living of a family from İstanbul in Yalıkavak. The project is dominating the Yalıkavak Tilkicik bay, on a sloping terrain. The entrance to the property is located at the lowest terrain point. This point is also creating the beginning of the design. The terrain structure completly has affected the design.

The main building is located at the highest elevation and view. This elevation brings a visual richness and the west-sun effects.The design is effected by these points. Wide pergolas are creating shady areas. Living is planned from inside to outside, from pool to shady terraces.
The Bodrum building model is choosen, a rectangle building form, main using of the ground floor, living is leaded to the terrace. İnside to outside, outside to inside modern style of living.