2h Evi

Konsept ; Zemine açılan terastan giriş, Ocaklı uzun oda, Düz dam, Süslü baca.
Yer ve İklim; Arazinin konumu bir yönlendirici ve sınırlayıcı etkisiyle yapının konumlanmasında etkili olmuştur. Batı güneşine kapanırken güneydoğuya açılan yapı formu plan şemasının oluşmasında etkili olmuştur. İklim pencere boşluklarının şekli,
ölçeği, ve konumlarında belirleyici olurken, geleneksel yapı ölçülerine bir gönderme yapılmaktadır. Güneydoğuya açılan bahçe ve kuzeybatıya kapanan terasın konumlanmasında iklimsel özellikler etken olmuştur.
Form ve Tasarım; Geleneksel tasarımın gücünü kullanarak, bir kopyacı gibi davranıp yapı geleneğinden gelen yalın ama güçlü bir yapı formu tercih edilmiştir.

Malzeme seçiminde ekonomi; yapının oluşumunda belirleyici olmuştur. Araziden elde edilen doğal taş, yapının çevresini oluştururken, yapı cephesi geleneksel taş cephelere öykünerek sıva ile ekonomik bir çözüm oluşturulmuştur.2H house
Concept: Entrance terrace opens garden area , roof terrace, long room with stove, decorative chimney.Land and Climate :Land has an boundry effect on designning process.Climate design has also effect on windows scale.Scale of the whole house has an deep connection with traditional Bordum house building scale.Form and Design:Building using its power from the traditional house design which has simple but strong building form.Economical materials has an effect on the building period.The stones of the concstruction site is used on garden bourderies. And different kind of plaster technic is used on the facade which has an identical similarity with traditional Stone house facades.