Yunus Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu İslamhaneleri / Bodrum

Bodrumun artan nufüs oranı, beraberinde eğitim sorunlarını da getirmektedir. Açılan özel okul sayısı, her geçen gün artmaktadır. Devlet okullarında ise aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bilhassa, Bodrumun çevre yerleşmelerinde okul ihtiyacı yükselmektedir.
Bu noktada, bağışçılar en büyük destekçilerdir.
Bölgedeki ilkokul ihtiyacı çok uzun süredir mevcuttur. Çocuklar taşımalı eğitim kapsamında, farklı okullara gönderilmektedir. Bu nedenle, çevre ihtiyaçlarını karşılayabilecek 8 derslik ve küçük bir anaokulu ihtiyaç programı oluşturulmuştur.
Arsa, Bodrum Turgutreis yolu üzerinde, İslamhaneleri Mevkiinde bulunmaktadır. Kuzey güney yönünde eğimli bir arsadır. Arsanın, anayol tarafında genişleyen kısmı, yerleşim için en uygun alan olarak seçilmiştir. Yola cephe veren ve kuzeye bakan kısıma idari birimler yerleştirilmiştir ve sınıflar yolun gürültüsünden uzaklaştırılmıştır.
Avlu etrafında toplanan ve avluya bakan genel mekanlar tasarlanmıştır. Ögretmenler odası avluyu izleyen bir konumdadır. Avlu, tören ve teneffüs alanıdır. İdari blok ayaklar üzerine alınarak, bu alan büyütülmüş ve yönetim için bir giriş oluşturulmuştur.
Arsanın eğimli yapısından faydalanarak, spor alanı bir alt kota yerleştirilmiş. Teneffüs alanı ve spor alanı birbirinden ayrılmıştır.
Hem eğitimciler hem de veliler için yeterli miktarda otopark alanı arsa çevresinde önerilmiştir.


The increasing population of Bodrum brings education problems. The number of private schools opened is increasing day by day. In public schools, there is no increase at the same rate. In particular, the need for schools is increasing in the surrounding settlements of Bodrum.
At this point, donors are the biggest supporters.
Primary school needs in the region have been available for a long time. Children are sent to different schools within the scope of mobile education. For this reason, 8 classrooms and a small kindergarten need program have been established to meet the environmental needs.
The land is located on the Turgutreis Turgutreis road in İslamhaneleri. It is a sloping land in north-south direction. The part of the land, which is enlarged on the main road side, has been selected as the most suitable area for settlement. Administrative units were placed in the north facing section and the classes were removed from the noise of the road.
General spaces are designed around the courtyard and facing the courtyard. The teachers' room is in a courtyard-watching position. The courtyard is a ceremonial and recreation area. This area was enlarged and an entrance was created for the administration. Taking advantage of the sloping structure of the land, the sports field is located on a lower level. The recreation area and the sports area are separated.
Sufficient parking space for both educators and parents has been proposed around the plot.