DK Evi Yalıçiftlik / Bodrum

Şehir hayatından göç edenler yeni yaşam alanlarını nasıl seçerler. Şehrin sunduğu imkanlardan vazgeçmeden, yeni yaşam alanlarını nasıl oluştururlar. Bu sorular, beraberinde başlayan tasarım sürecindeki arsa ve yapı tipinin seçiminde etkin olmuştur. Göçle başlayan yaşama, Anadoluya göç ile gelenlerin yaptığı kırsal yerleşme örneklerinden öykünerek tasarım yapmak ana fikir olarak oluşmuştur.

Bu tasarım yaklaşımı ile hem çevre yapılaşma ile yabancılaşmayan, hem de şehir yapılarının dışına çıkan bir kır yapısı oluşturulmak istenmiştir. Yapı parsel içinde parçalı kitle etkisi ile oluşturulmuş, arsa içinde kuzeyden güneye doğru eğime paralel olarak yerleştirilerek, güney cephesinden gün boyu güneş alması sağlanmıştır.

Parçalı kitle, ve farklı kotlardan oluşan yapı, kendi içinde farklı yaşam alanlarını da kurmasına imkan tanımaktadır. Alt kotta oluşan ana bina ve havuz yapısı, buluşma noktasıdır. Üst kottaki misafir evi ana binadan bağımsız bir yaşam sunarken, hem mahremiyet sağlamakta hem de alt kottan bağlanarak bütünlüklük sağlanmaktadır.

Yapıda malzemeler, bir kır yapısının davrandığı gibi, yerleşmenin bulunduğu alandan faydalanarak elde edilmektedir. Arsanın taşını toprağını ağacını kullanırken ilave malzemeleride kendi bölgesinin özelliklerini taşıyan malzemelerden seçmektedir.


How do those migrating from the city choose their living spaces? How do they create their new living spaces without compromising the opportunities offered by the city? Starting along with the process of design, these questions have been instrumental in people’s choices of land or building. The concept of design emulating rural settling examples created by those who migrated to Anatolia has been our main idea for the new life also initiated by migration .

Through this approach of design, a rural style of building has been conceptualized without alienation from surrounding buildings but being distinctive from city buildings at the same time. The building is created by fragmental mass effect and placed parallel with the elevation in the land from the North to the South to let it benefit from sunlight from the South facade all day long.

Moreover, the fragmental mass and the building made up of various elevation levels allow the creation of various living spaces within itself. The main building and the pool in the lower elevation are the meeting points. The guest house in the upper elevation, while offering a life independent of the main building, also enables privacy and integrity by being attached to it in the lower elevation.

The materials in the building have been produced in the way a rural structure would do by making use of what the land itself offers. As it uses the earth and the trees of the land, regarding additional materials, it also draws on materials possessing the features of this very area.