Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Featured

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2018-2019 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğrencilerin seramik alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanarak, endüstride ve sanat alanında evrensel değerlere sahip tasarımcı ve çağdaş sanatçı adayları yetiştirilmesi bölümümüz tarafından hedeflenmektedir.
Seramik Bölümü programının amacı; öğrencilerin seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavramış, alanı ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip, bilgiye ulaşmada izleyeceği yöntemi bilen, tasarım ve yaratıcılığın öneminin farkında olan ve yaratıcılığı içselleştirmiş, bu konudaki yetkinliklerini geliştirebilen; edindiği bilgi ve becerileri sektörel ve toplumsal ihtiyaçlara göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, yaşadığı ortama esnek düşünme kapasitesi ve çözümleri ile katkı sağlayabilen, sanatsal duyarlılığı gelişmiş, işgüvenliği, sanat ve bilim etiği konularında bilgili, evrensel değerlere sahip tasarımcı ve çağdaş sanatçı adayları kazandırmaktır.
Seramik Bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabilirler, bununla birlikte formasyon eğitimi ve sertifikalarını alarak öğretmenlik yapabilir, seramik fabrikalarında veya farklı sektörlerde sanatçı/tasarımcı olarak çalışabilir ayrıca akademik kariyer yapabilirler. Kendi atölyelerini kurarak serbest seramik sanatçı/tasarımcısı olarak kendilerine profesyonel iş alanları yaratabilirler.

Yüksek Lisans
Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı; bölgedeki seramik sanatına dair kültürel zenginlik ve dinamiklerden yola çıkılarak, çağdaş seramik sanatı ve tasarımını ulusal ve uluslararası boyutta daha da ileri götürebilecek, geliştirebilecek, endüstri-tasarımcı işbirliğine katkı sağlayabilecek müfredat içeriği hazırlanmıştır.
Seramik Sanat ve Tasarım programı; seramik lisans diplomasına sahip mezunların başvurusuna açık olup, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de göz önünde bulundurularak, sanat ve tasarım alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, yorumlayabilen, yeni bilgiler oluşturabilen, alanı ile ilişkide olan disiplinler arasında esnek düşünebilen, alanına katkı sağlayabilen ve sorunları çözebilen, gelişmeleri takip ederek, bu gelişmelere ek olarak, kendi önermelerini; değerlendirme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme yetkinliğine sahip sanat ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece bölgenin sahip olduğu kültürel miras çağdaş bir yaklaşımla geleceğe kültürel anlamda taşınacaktır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğretime başlamıştır.