AB MEIJER EVİ

AB EVİ
Hollandalı geniş bir aile için Yalıkavakta yaz ve kış yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak körfezine hakim , oldukça eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Kalabalık bir aile ve misafir çokluğu programın yüklü olmasına neden olmuştur. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, kuzey kuzeybatıdan gelen hakim rüzgarlara da açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulmuştur. Yaşam iç avlu ile bu olumsuz etkiden korunmuştur.
Bodrum yapı tipinin klasik modeli yerine, onun yaşam felsefeni kullanan bir yaklaşım seçilmiştir. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern tasarım anlayışı kullanılmıştır.


AB HOME

This is designed for a possible use for a big dutch family to live in Yalıkavak for summer and winter time. This Project is dominating the bay of Yalıkavak on a quite sloping property. The entrance to the property is from the lowest elevation. This elevation is also the beginning point of the design. This special terrain is used completly for designing a place for a big family and its visitors.

The main building part is situated on the highest elevation. This elevation creates a visual richness and also takes the north, north-west winds. The design is effected by these points. Life and the inner patio is affected of these negative effects.
Instead of the classic Bodrum type of building its living philosophy is used. A rectangle builing form, wide using of the floor, which is taking living to the terrace, leading inside to outside, outside to inside for a modern design thought.