ENDER MOĞOL EVİ

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Frenkazmağı koyunda, manzaranın hakim olmadığı, düz bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin güneyinde yer almaktadır. Manzara kuzey yönündedir. Arsanın üçgen, dar uzun yapısı, tasarımın oluşumunda etken olmuştur. Kuzeye bakan, salonun güneşden daha çok faydalanması için güneye bakan yol cephesine geniş pencereler açılmıştır. Geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Yapı, Bodrum taş yapı modeline öykünmüştür. Geleneksel ana yapı ve onun eki olan müştemilat formu esas alınmıştır. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


ENDER MOGOL
This project is formed for family from İstanbul which can live in the summer in Yalıkavak. The project is placed at the Frenk Azmağı Bay, on a flat ground. The project entrance is from the south direction. The triangle-long form of the area affected the design. The living room is placed to the north direction for getting the best sunlight, the part to the south direction is completed with wide windows. Wide pergolas are used for shady areas. Living is planned from inside to outside, daily living will take place from pool to the shady terrace.
The building is formed like the Bodrum stone style, traditional main building and outbuilding form is choosen. Rectangle building form, wide ground floor using, outside to inside, inside to outside living is choosen in a modern style.